Tjenester

VÅRE RESSURSER
Vi har en svært stabil stab av erfarne medarbeidere, og legger stor vekt på at de holder et høyt faglig nivå. Etterutdanning og kursing er for oss en meget viktig del av faget. Vi benytter også velutstyrte servicebiler der utstyret er rasjonelt og funksjonelt for alle typer oppdrag.

Sentral godkjenning

Torpa El-installasjon AS er sentralt godkjent til å utføre elektriske installasjoner. Vi er medlem i bransje og arbeidsgiverorganisasjonen Nelfo. Det er et viktig kvalitetsstempel å være medlem av Nelfo.

Varmepumper

Vi er forhandler av Mitsubishi varmepumper.

Spar energi

Med luft/luft varmepumpe fra Mitsubishi kan du spare mellom 50 og 70 % av energiforbruket til oppvarming av ditt hjem.

Luft/luft varmepumpe er det enøk-tiltaket som gir best resultat og størst tilbakebetaling i de fleste eksisterende private boliger. Luft/luft varmepumpe er enkel å montere med lite eller ingen bygningsmessige endringer og vil normalt dekke varmebehovet i alle åpne arealer slik som stue, spisestue, kjøkken og gang/ foajé.

Tall fra Enova viser at en enebolig med et forbruk på 22000kWh brukt til oppvarming kan spare 7700 kWh per år. Dette er meget konservative tall regnet ut fra at varmepumpen dekker 60% av boligens varmebehov og at årsvarmefaktoren er på 2,4. En årsvarmefaktor på 2,4 er svært lavt en ny moderne varmepumpe vil normalt gi en faktor på 3,5 eller høyere.

Renere luft

Astma- og allergisykdommer er en av vår tids mest voksende folkesykdommer. Det er derfor av stor betydning at man får renset inneluften og skape et så rent og behagelig inneklima som mulig. Mitsubishi har tatt utfordringen på alvor og utviklet et unikt filtersystem i sine varmepumper. Mitsubishi varmepumpe har en arbeidsfunksjon som suger opp forurenset luft og leder den gjennom allergirensefiltert. Bakteriene nedbrytes og restene vil fanges opp i filteret, slik at ren og trygg luft sendes ut fra klimaanlegget. Det fotokatalyserende, vaskbare filteret holder luften frisk ved fjerning av molekyler som forårsaker lukt i rommet.

24-timers ionisering

Klimaanleggets hoveddeler er belagt med turmalin, noe som genererer negative ioner hele døgnet. Selv når anlegget er avslått genereres det negative ioner. Med luft/luft varmepumpe sparer du energi, får behagelig og jevn temperatur året rundt samtidig som du bedrer ditt inneklima.

Service, kvalitet og sikkerhet

Torpa El-installasjon AS leverer alt av elektrisk utstyr og materiell. Vi utfører de fleste oppdrag innen elektrikerarbeid, tele- og datainstallasjoner, prosjekteringsoppgaver, samt internkontroll. Vi har utarbeidet et system for FDV, Forvaltning- drift og vedlikehold. Dette er tilpasset den lovpålagte internkontrollforskriften.

Torpa El-installasjon AS forsøker å etterleve levering av høy kvalitet i alle deler av prosessen, slik at du som kunde skal bli 100 % fornøyd. Ved ferdigstillelse av arbeidet mottar du en sluttkontroll og samsvarserklæring (FDV). Dette for å kvalitetssikre at installasjonene er i henhold til sikkerhetskravene i forskriften om elektriske lavspenningsanlegg.

Intern kontroll

Det stilles store krav til elektrobedrifters internkontroll. I tett samarbeid med Nelfo kjører vi et omfattende internkontrollsystem som hjelper oss å ivareta de krav som stilles til oss som elektroentreprenør. Vi er i tillegg omfattet av et nullfeilprogram som gjør at alle feil vi eventuelt måtte gjøre, vil bli rettet uten kostnad for deg som kunde. Dette sikrer at du som kunde får utført arbeidet ihht. gjeldene normer og forskrifter, og du får en grundig dokumentasjon på din elektriske installasjon.

Sterkstrøm

Vi leverer alle typer anlegg innenfor "sterkstrømsfaget" som:

  • Serviceoppdrag/ hastesaker.
  • Rehabiliteringsoppdrag bolig/ næringslokaler.
  • Nybygg bolig/næringslokaler.

Våre hovedleverandører på grossistsiden er AhlsellElektroskandia, Onninen og Solar


Kontakt oss

Kontakt oss

Everycare AS avd Torpa el-installasjon     /     Nord Torpavegen.4     /     2881 Aust-Torpa     /     org.nr 985482977

Utviklet av Imaker as